Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor clinicii DentVisage. Datele tale personale vor fi prelucrate de către S.C. DentVisage S.R.L.-D., cu sediului social pe strada Calea Ciprian Porumbescu, nr. 19A, Sibiu. Ofițerul de protecție a datelor personale este reprezentat de administratorul firmei S.C. DentVisage S.R.L.-D. iar pentru informații suplimentare ne puteți contacta la contact@dentvisage.ro sau la 0770 131415.

1. Introducere

DentVisage se angajează să respecte confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabilă. Această notă de confidențialitate descrie politicile și practicile DentVisage privind colectarea și utilizarea datelor dvs. personale și vă stabilește drepturile de confidențialitate. Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza din când în când această notificare de confidențialitate pe măsură ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate. În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ (după cum este descris mai jos), vă vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul dvs. suplimentar.

2. Contextul legislativ

2. Contextul legislativ Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR. Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, vă rugăm să accesați următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

3. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privește toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, iar dvs. puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. și la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protecția datelor este: contact@dentvisage.ro.

4. Cum colectăm și folosim (procesăm) informațiile dvs. personale

4.1 Informații personale pe care ni le oferiți: Putem colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale: - informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a solicita o programare (inclusiv numele, număr de telefon și adresa dvs. de e-mail); - informațiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți sau trimiteți prin acest site (inclusiv corespondența cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea). Vă aducem la cunoștință că utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele: 1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresă de e-mail; 2. Servicii de facturare – nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon; 3. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon; 4. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon; 5. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă; 6. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail; 7. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă; 8. Servicii juridice – nume, prenume, adresă; 4.2 Ce se întâmplă dacă nu ne dați datele dvs. Vă puteți bucura de acest site fără a ne furniza datele dvs. personale sau consimțământul dvs. Unele informații personale sunt necesare pentru ca site-ul nostru să vă poată furniza serviciile solicitate. Puteți gestiona datele comunicate de dvs. și vă puteți retrage oricând acordul. Rețineți că, dacă nu ne dați datele dvs., cel mai probabil nu vom putea comunica cu dvs. și să vă furnizăm serviciile solicitate. 4.3 Scopurile utilizării datelor dvs. cu caracter personal Datele personale transmise prin intermediul acestui site și datele personale pe care le-am colectat de la dvs. vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de Confidențialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale în următoarele scopuri pe baza temeiurilor juridice prezentate mai jos: Comunicări, bazate pe interesul legitim al DentVisage potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă ne-ați contactat prin intermediul acestui site sau în alt mod, vă putem procesa numele, datele de contact, locația și alte informații pe care ni le-ați furnizat pentru a vă putea răspunde la întrebări, pentru a organiza întâlnirea, convorbirea telefonică sau alte comunicări; Securitate, bazată pe interesul legitim al DentVisage potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă sunteți vizitator al acestui site, putem prelucra datele personale pe care le-ați încărcat, datele colectate automat despre dvs. sau despre dispozitivul dvs., în conformitate cu această notificare de confidențialitate (de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web) pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor și intereselor DentVisage și pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Menționăm că aceste informații pot fi dezvăluite în scopul investigării sau urmăririi penale.

5. Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal

Informațiile pe care le colectăm de la dvs. vor fi prelucrate în Spațiul Economic European și în afara Spațiului Economic European, în funcție de scopul prelucrării. DentVisage se străduiește să aplice garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale în timpul transferului și pentru a le utiliza numai în conformitate în relația dvs. cu DentVisage și cu practicile descrise în această Politică de Confidențialitate. DentVisage minimizează riscul pentru drepturile și libertățile dvs., prin faptul că nu colectează sau stochează informații sensibile despre dvs. Putem dezvălui datele dvs. personale: - în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege; - în legătură cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială; - pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

6. Drepturile dvs.

Regulamentul GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate. Aveți dreptul de a accesa și de a rectifica (corecta) înregistrarea datelor dvs. personale prelucrate de noi dacă acestea sunt inexacte. Ne puteți solicita să ștergem aceste date sau să încetăm prelucrarea acestora, sub rezerva anumitor excepții. De asemenea, ne puteți solicita încetarea utilizării datelor dvs. în scopuri de marketing direct. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de protecție a datelor dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care vă prelucrăm datele dvs. personale. Când este fezabil din punct de vedere tehnic, vom putea - la cererea dvs.- să vă furnizăm datele personale sau să le transmitem direct unui alt operator. Dacă accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, vă vom furniza o dată la care informațiile vor fi transmise. Puteți solicita, de asemenea, informații suplimentare despre: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursa informațiilor și cât timp vor fi stocate. Dacă doriți să executați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa contact@dentvisage.ro, oricând. Vă rugam să vă exersați cu înțelepciune drepturile și să rețineți că abuzul de drepturi vă poate atrage răspunderea. Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de către DentVisage gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, DentVisage poate fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate, fie să refuze să dea curs cererii. Datele de contact ale Autorității Naționale de Protecție a Datelor cu caracter personal sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Adresă: București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336 Pagină de internet: http://www.dataprotection.ro Adresă de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212 Fax: +40.318.059.602

7. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm bazate pe consimțământul dvs. vor fi păstrate pentru perioadă nelimitată de timp (sau până când consimțământul este revocat), cu excepția cazului în care cerințele legale aplicabile prevăd altfel iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării. Dacă nu ne-ați furnizat acordul dvs. pentru prelucrarea datelor sau ați revocat acordul, vom stoca numai date minime (numele complet, datele de contact) în măsura justificată pe baza unui alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal: - în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege; - în cazul în care informațiile / documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară în curs sau potențială. Și pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

8. Securitatea datelor personale

Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui site web, vom menține garanții fizice, tehnice și administrative. Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Restricționăm accesul la datele dvs. personale doar acelor angajați care trebuie să știe acele informații pentru a vă oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dvs. Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiară), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere.

9. Modificări ale politicii privind confidențialitatea

Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web. Având în vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimbă și se îmbunătățesc din când în când, se așteaptă ca această notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagină, astfel încât să fiți conștienți de politicile noastre. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate și termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.

10. Securitatea site-ului

Nu putem garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți că orice informație pe care o transferați către DentVisage se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea, DentVisage folosește măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor. Suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiindcă aproape fiecare site web, serviciu sau utilizator se intercalează. În aceste situații, obiectivele noastre sunt să ne mișcam repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Dacă este necesar, DentVisage va notifica autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizată în site-ul DentVisage.

11. Întrebări, nelămuriri, reclamații

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile dvs. personale sau dacă doriți să vă executați drepturile sau aveți nelămuriri sau reclamații, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protecția datelor la contact@dentvisage.ro. Dacă doriți să nu folosim informațiile pe care ni le-ați furnizat, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail către contact@dentvisage.ro cu titlul "Nu utilizați datele mele" și numele dvs. Pentru a vă actualiza sau a corecta datele dvs. personale, vă rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor la contact@dentvisage.ro. Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de DentVisage S.R.L.-D., conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor.